การหารือในเวทีดังกล่าวเมื่อวานนี้ มีคณะกรรมการ 16 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ตั้งแต่ฟิสิกส์ไปจนถึงโหราศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนาซาเมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้เดินหน้าตรวจสอบรายงานการพบเห็นยูเอฟโอที่ไม่ได้จำแนกประเภท และข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมจากรัฐบาล และภาคธุรกิจ เ…...