17 ก.พ. 67 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับ บริษัท Thai Odyssey Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย (รอบ2) ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด ในตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 50 อัตรา ค่าจ้าง 3,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 22,195 บาท

มีระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี โด…...