Fan Genshin Impact không muốn thêm nhiều nhân vật mới, đòi hỏi một điều làm khó NPH

Bản cập nhật 4.4 của Genshin Impact đang tới gần và chẳng bao lâu nữa, các game thủ có thể bắt đầu sử dụng những Nguyên Thạch tích trữ được của mình để tìm kiếm những nhân vật mới như Xianyun hay Gaming. Thế nhưng đối với nhiều game thủ Genshin Impact, sự háo hức trước những cái tên mới đã chẳng cònFrom: web game casino. Thay vào đó, họ mong muốn một điều khác từ phía miHoYo.From: web game casino