เช็กเลย! โอนเงินผิดทำอย่างไร ขอคืนเองได้หรือไม่ รู้วิธี-ขั้นตอนที่ถูกต้องที่นี่

จากข่าวดังในช่วงนี้ที่มีคนโอนผิดกันเป็นแสนๆบาท แต่บัญชีปลายทางกลับนำเงินไปใช้จ่าย ไม่ยอมคืนเงิน ซึ่งการโอนเงินผิดบัญชีนั้น ในช่วงที่ผ่านมาเจออยู่บ่อยครั้ง โดยผู้ที่โอนเงินผิดยังไม่รู้มาก่อนว่า เมื่อโอนเงินผิดแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไปดี สามารถติดต่อธนาคารให้โอนคืนได้หรือไม่ หรือติดต่อบัญชีปลายทางเองเพื่อให้เขาโอนเงินคืนกลับมา

การโอนเงินผิดบัญชี มักมาจากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยคือ ใส่เลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง เช่น ตัวเลขสลับกัน ตัวเลขใกล้เคียงกัน หรืออาจเกิดจากการใส่เลขบัญชีผิดช่องระหว่างช่องโอนเงินผ่านเลขบัญชีกับช่องโอนเงินผ่านหมายเลขพร้อมเพย์ หรือใส่เลขที่บัญชีถูก แต่เลือกธนาคารที่จะโอนผิด รวมถึงความรีบร้อนในการทำรายการจนลืมตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางก่อนกดโอน

เมื่อโอนเงินผิดบัญชีธนาคารควรทำอย่างไรดี? ตามกฎหมายแล้ว ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินคืนให้แก่ผู้โอนเงินผิด หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอม เพราะธนาคารไม่มีสิทธิในการดึงเงินออกจากบัญชีโดยพลการ แต่ธนาคารจะเป็นตัวกลางช่วยประสานงานขอคืนเงินให้เท่านั้น

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแนะนำขั้นตอนการดำเนินการเมื่อโอนเงินผิด ไว้ดังนี้ สิ่งที่เจ้าของบัญชีผู้โอนเงินผิดต้องดำเนินการ คือ

1.นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปติดต่อสถานีตำรวจ

-เอกสารการทำรายการ เช่น สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ หรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน

-สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

ให้ขีดฆ่า/ปิดทับ สำเนาเอกสาร บริเวณข้อมูลกรุ๊ปเลือด และ/หรือ ศาสนา

2.แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเพื่อขอออก ใบแจ้งความ/บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ โดยระบุข้อมูลในเอกสารดังนี้

-ชื่อธนาคารที่ทำรายการ ทั้งฝั่งต้นทางและปลายทาง

-วันที่และเวลาที่ทำรายการ

-จำนวนเงินที่โอน

-ช่องทางการโอนเงิน เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM / CDM / VTM), Mobile Banking, Internet Banking

-ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ทำรายการโอน (บัญชีต้นทาง)

-ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ที่ได้รับเงินผิด (บัญชีปลายทางที่โอนผิด)

-ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี/หมายเลขพร้อมเพย์ ของปลายทางที่ต้องการโอนที่ถูกต้อง

3.นำส่งหลักฐานให้แก่ธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน

4.เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะช่วยประสานงานกับปลายทางที่เป็นผู้รับโอนเงินผิด/ธนาคารปลายทางที่รับโอนเงินผิด

5.ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ

-กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน : ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอนให้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

-กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน/ไม่สามารถติดต่อได้ : ผู้โอนต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ขอออกเอกสารตราครุฑที่เรียกว่า “หมายเรียกพยานเอกสาร/พยานวัตถุ” เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีปลายทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

แต่หากไม่อยากต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก วุ่นวาย วิธีที่ดีที่สุดของการไม่โอนเงินผิด คือ “สติ” ตรวจสอบให้รอบคอบถี่ถ้วน โดยต้องสังเกตเวลาก่อนกดยืนยันการโอน ต้องตรวจสอบหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขพร้อมเพย์ ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร และจำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนกดยืนยันเพื่อทำรายการทุกครั้ง

อย่างไรก็ตามข้อควรรู้สุดท้าย และอยากจะเตือนผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่ยอมคืน เพราะคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ