เครื่องบิน “นกแอร์” เข้าสู่หลุมจอดแล้ว! เร่งปรับพื้นที่ เปิดใช้สนามบิน 5 ส.ค.

เมื่อวันที่ 4 ส.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ ที่ประสบเหตุไถลออกนอกทางวิ่ง (รันเวย์) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ว่า ขณะนี้สนามบินได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานขึ้นมาจากพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway strip) ไปอยู่บนทางวิ่ง (Runway) ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. และล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา สามารถเคลื่อนย้ายอากาศยานลำดังกล่าวออกจากทางวิ่ง และจอดอากาศยานบริเวณหลุมจอดที่เตรียมไว้ได้สำเร็จ ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง เนื่องจากล้อหน้าของอากาศยาน (Nose gear) หัก จึงใช้รถบรรทุกสัมภาระ (Dolly) มาช่วยในการเคลื่อนที่แทนล้อหน้าของอากาศยาน ทำให้อากาศยานเลี้ยวไปตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างยาก ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกเป็นระยะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

กพท.แจ้งต่อว่า ปัจจุบันสนามบินกำลังดำเนินการปรับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ส่วนที่มีการถมดิน ไปก่อนหน้านี้เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายอากาศยาน จึงต้องปรับค่าระดับพื้นที่กลับดังเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง ขณะเดียวกันสนามบินกำลังเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากทางวิ่ง กำจัดวัตถุแปลกปลอม (Foreign Object Debris : FOD) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบิน รวมถึงตรวจวัดค่าความเสียดทานทางวิ่ง เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานทางวิ่งได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามเมื่อสนามบินแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว กพท.จะตรวจสอบมาตรฐานสนามบินก่อนอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากไม่มีข้อขัดข้องด้านมาตรฐานความปลอดภัย คาดว่าจะพร้อมสำหรับเปิดใช้งานได้ภายในวันที่ 5 ส.ค. 65