ญาติวีรชนพฤษภา 35 แนะตั้ง "รัฐบาลช่วยชาติ" สลายสีเสื้อ ให้อภัยต่อกัน

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2566 นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล ว่า เหตุผลที่มีความยุ่งยากในขณะนี้ เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ทำให้พรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งรวมเสียงได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แต่ก็ยังต้องพึ่งเสียงสมาชิกวุฒิสภา (สว.) อีก

อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ทุกฝ่ายก็ต้องจำยอมปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ตามกติกาสากลหากพรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งไม่ได้ ต้องให้พรรคอันดับสองดำเนินการต่อ

เดินขบวน “ม็อบพร้อม” แปรอักษร-ส่งเสียงถึง ส.ว.ก่อนโหวตนายก

“จตุพร” เชื่อครึ่งเดียว! “ทักษิณ” กลับไทย 10 ส.ค. ท้าต้องกลับตามที่พูด

นายอดุลย์ กล่าวว่า หลายประเทศในยุโรป พรรคอันดับหนึ่งก็กลายไปเป็นฝ่ายค้าน ดังนั้นไม่ใช่ว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องได้เป็นรัฐบาลเสมอไป ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเคารพกติกาไม่เช่นนั้นบ้านเมืองก็ไม่สงบสุข

เมื่อพรรคอันดับหนึ่ง คือ ก้าวไกล จัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ เพื่อไทย ที่เป็นพรรคอันดับสอง ย่อมมีสิทธิและอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลโดยปราศจากเงื่อนไข รวมถึงเอ็มโอยู 8 พรรคร่วมรัฐบาลด้วย

นอกจากนั้นยังเห็นว่า การเชิญพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือ ก็ปรากฎเงื่อนไขใหม่ที่ เพื่อไทย จะต้องดูว่าจะตัดสินใจอย่างไร หากการเมืองแบ่ง 2 ขั้วเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นสูตรใด ก็ย่อมมีอีกฝ่ายเสียประโยชน์ ความขัดจะไม่ยุติ เพราะมีการต่อต้าน ทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข ดังน้นการตั้งโจทย์ถึงการสลับขั้วจึงไม่ถูกต้อง แต่ต้องสลายขั้ว และถึงเวนลาต้องสลายสีเสื้อด้วย

ถึงเวลาต้องสลายเสื้อสี เพื่อให้มีรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากทุกฝ่าย แล้วก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ให้อภัย อโหสิกรรมต่อกัน ตามที่ครอบครัวญาติวีรชนฯ ให้อโหสิกรรม พล.อ.สุจินดา คราประยูร อดีตนายกรัฐมนตรีในเหตุการณ์พฤษภา 35

นายอดุลย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับรัฐบาลช่วยชาติตามข้อเสนอของญาติวีรชนฯ มีแนวทาง 5 ข้อ ประกอบด้วย

1.ดึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากทุกพรรคการเมืองมาร่วมรัฐบาลโดยไม่ยึดโควตา รวมทั้งนโยบายที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติจากทุกพรรคมาใช้เป็นนโยบายรัฐบาล

2.ออกกฎหมายแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอไว้ ซึ่ง นพ.ระวี มาศฉมาดล อดีต สส.บัญชีรายชื่อแ ละหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ.… ต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้ว

3.คดีเกี่ยวกับมาตรา 112 ทรงเป็นพระราชอำนาจซึ่งผู้ใดจะละเมิดมิได้ ด้วยพระเมตตากรุณาของพ่อหลวงเป็นที่รู้กันประจักษ์โดยทั่วไป

4.ปฏิรูปประเทศเชิงโครงสร้างทุกด้าน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และวางรากฐานประเทศให้ก้าวหน้าทันสมัย

5.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยให้เป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย ภายใน 2 ปี คืนอำนาจให้ประชาชน ด้วยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่

ส่วนกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ประกาศเดินทางกลับประเทศไทย นายอดุลย์ กล่าวว่า เป็นสิทธิของคนไทยทุกคนที่จะกลับบ้าน แต่เมื่อมีคดีติดตัว ก็ต้องแสดงความเคารพกฎหมาย นอกจากนั้นสังคมไทยมีความขัดแย้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีประชาชนถูกดำเนินคดีทางการเมืองจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองก่อนคำพูดจาก สล็อต888

นายอดุลย์ เสนอว่า รัฐบาลชุดใหม่ต้องออกกฎหมายยกเลิกคดีการเมืองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลือง เสื้อแดง หรือม็อบคนรุ่นใหม่ท เมื่อทุกฝ่ายพ้นจากทุกข์ บรรยากาศการเมืองจะเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ นายทักษิณ จึงจะขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งท่านต้องรู้จักการให้และเสียสละก่อน จึงจะได้รับการให้อภัย เพราะมีประชาชนกว่าครึ่งประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับนายทักษิณ และขอเตือนว่า อย่ามีวาระซ่อนเร้น ด้วยการใช้เสียงประชาชนไปกดดันกระบวนการยุติธรรมเหมือนที่ผ่านมา เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ซ้ำอีก