ค้าภายใน สั่งเชือดร้านค้าปัดเศษ 12 สต.ปรับสูงสุด 1 หมื่นบ.

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเข้มงวด กำกับดูแลไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ ว่าร้านค้าคิดราคาค่าอาหาร โดยมีการปัดเศษสตางค์เป็นจำนวนเต็มบาท นายอุดม จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่า ทางร้านมีการปัดเศษสตางค์ขึ้น จาก 0.12 บาท เป็นจำนวนเต็มบาทจริง อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 28 มีโทษเปรียบเทียบปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. 2542 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

นายอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยไม่ปัดเศษเงิน และหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือกรณีฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ